hero

Hodnoty

arrow

Na prvním místě je pacient.

I přes nesporný technologický pokrok žije stále mnoho pacientů v naději, že právě pro jejich onemocnění nalezne věda nové, účinnější nebo bezpečnější řešení. Hlavním cílem našeho úsilí je naplnit individuální potřeby pacienta a najít pro něj optimální řešení zvyšující standard péče na celém světě. 

Hodnotu tvoříme inovací.

Pozorujeme a nasloucháme, abychom porozuměli potřebám pacientů. Analyzujeme a hledáme nové myšlenky, abychom vyvinuli řešení s přidanou hodnotou pro pacienta, lékaře i společnost. 

Naše nápady překračují hranice.

Pomáháme lidem na celém světě. Naše myšlení i působení je globální. Srovnáváme se s nejvyššími standardy a snažíme se, aby naše produkty byly na světové úrovni. 

Vážíme si našich partnerů.

Vývoj nového produktu vyžaduje velké množství nápadů a odborných znalostí. Přestože disponujeme mnoha potřebnými dovednostmi, jsme si vědomi, že nejlepších výsledků dosáhneme ve spolupráci s našimi partnery: lékaři vědí nejlépe, co pacienti potřebují, vědci pomohou najít řešení, které můžeme nabídnout našim obchodním partnerům. To je důvod proč aktivně vyhledáváme, udržujeme a vysoce oceňujeme partnerství, která obohacují naše myšlenky a schopnosti a zvyšují užitečnost našich produktů pro lékaře a pacienty.

Jednáme zodpovědně a s úctou.

Chceme být prospěšní a dělat věci správně. Odpovědné chování ke všem zúčastněným je pro nás důležité. Cítíme a respektujme etické principy naší společnosti a cítíme odpovědnost jak k pacientům a zdravotníkům, tak i k našim zaměstnancům a akcionářům.