hero

Oftalmologie

arrow

Zde se zaměřujeme na výzkum a vývoj klinických aplikací naší materiálové platformy WIGEL®, která poskytuje transparentní hydrogely se stabilní prostorovou strukturou, vysokou biokompatibilitou a klinicky potvrzenou bezpečností v nitroočním použití. WIGEL® se vyznačuje vysokou citlivostí k přesně prostorově definované depolymerizaci materiálu prostřednictvím femtosekundového laseru, která umožňuje optickou modifikaci refrakčního indexu materiálu.

V této oblasti jsme vytvořili významné intelektuální vlastnictví, které umožňuje vývoj pokročilých generací nitroočních čoček, jejichž optické vlastnosti bude možné neinvazivním způsobem pooperačně upravit použitím laseru.