hero

Gynekologie a porodnictví

arrow

V této oblasti rozvíjíme vlastní, patentovanou materiálovou platformu skýtající jedinečný hydrogel, který je odolný a dokáže expandovat i proti vnějšímu mechanickému tlaku. 

Vyrábíme z něj syntetické osmotické dilatátory děložního čípku. Tuhá tyčinka suchého gelu absorbuje tekutinu v děložním čípku a setrvalým růstem svého objemu jej postupně otevírá. Reverzibilní dehydratací tkáně čípek změkčuje a spouští kaskádu dějů vedoucích k uvolnění endogenních prostaglandinů. Tento proces zrání a otevírání čípku je základním předpokladem úspěšného porodu.  Díky svému multifaktoriálnímu mechanizmu účinku a působení bez nutné farmakologické intervence poskytuje DILAPAN-S® velmi spolehlivý účinek a předvídatelný účinek s malou mírou rizika nežádoucích účinků. Produkt je schválen k použití na celém světě, včetně EU, Japonska a USA.

MEDICEM soustřeďuje své vývojové a výrobní operace v České republice a prodává DILAPAN-S® celosvětově prostřednictvím mezinárodní sítě distributorů a vlastního obchodního zastoupení v USA.

Návody k použití produktů určené pro Českou republiku jsou k dispozici zde: Dilapan-S, Dilasoft. Tyto návody slouží pouze pro informativní účely. Vždy se prosím řiďte revizí návodu k použití pro konkrétní zemi dodanou s vaším produktem.

Více informací o produktu na www.DilapanS.com (pro USA) nebo www.Dilapan.com  (mimo USA).