EN help

ŠEDÝ ZÁKAL A PRESBYOPIE

Šedý zákal je onemocnění oka, které vzniká zakalením oční čočky nebo jejího pouzdra a liší se svou závažností od lehké, až po úplnou nepropustnost světla. Šedý zákal obvykle postupuje pomalu a způsobuje ztrátu zraku. Pokud se neléčí, může způsobit oslepnutí. Nemoc obvykle postihuje obě oči, ale téměř vždy je jedno z očí postiženo dříve než to druhé. Šedý zákal vzniká z různých důvodů, jako je například dlouhodobé vystavení ultrafialovému záření, ozáření, jako druhotný efekt nemocí (cukrovka nebo vysoký krevní tlak), pokročilý věk nebo úraz. Během postupující nemoci se čočka zakaluje, jasné vidění se ztrácí, stejně jako zraková ostrost. Kontrastní citlivost také mizí, takže kontury, stíny a barevné vidění jsou méně živé. Problémem může být také oslňující lesk, protože světlo je rozptýleno šedým zákalem do oka.

V léčbě šedého zákalu je dnes běžným řešením implantace nitrooční čočky. Přestože bylo vyvinuto velké množství typů čoček, stále zde zůstává prostor pro jejich zlepšení a to hlavně v následujících oblastech:

  • Akomodační schopnost implantabilních čoček   
  • Kvalita nočního a periferního vidění po zákroku 
  • Snadná manipulace v oční chirurgii 
  • Výskyt krátkodobých a dlouhodobých komplikací 
  • Reverzibilita postupu v případě nepříznivého výsledku 

Presbyopie je stav, kdy oko není schopno zaostřit na blízké předměty a objevuje se s přibývajícím věkem. Přesné mechanismy neznáme, ale výzkumy naznačují, že se jedná o ztrátu pružnosti oční čočky a také změny v zakřivení čoček.  Stejně jako šedé vlasy a vrásky, presbyopie je přirozeným znakem stárnutí. Její první příznaky – únava očí, obtíže s viděním v šeru, problémy se zaostřením na malé předměty nebo drobné písmo – se obvykle objevují mezi čtyřicátým a padesátým rokem života. Schopnost zaostřit na blízké předměty, s věkem dále klesá.

Lidé s presbyopií mohou potíže řešit pomocí brýlí na čtení. Nicméně, vývoj vyspělých nitroočních čoček, které spolehlivě obnoví funkci oka, dlouhodobě nabízí pro mnoho pacientů naději na lékařské řešení v blízké budoucnosti.