EN help

O SPOLEČNOSTI MEDICEM INSTITUTE

MEDICEM Institute se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu zdravotnických prostředků v oftalmologii a oční chirurgii. Laboratoře MEDICEM Institute jsou vybaveny špičkovými přístroji pro výzkum v oblasti polymerní chemie, optiky a biokompatibility materiálů.

Náš současný vědecký tým, který navazuje na výzkumnou tradici datující se zpět až k prof. Ottovi Wichterlemu, se skládá z výzkumníků s  kvalifikací v biofyzice, chemii, biochemii a elektroinženýrství a zkušenostmi z akademických institucí i průmyslu.

KONTAKTY