EN help

O MEDICEM

MEDICEM je integrovaná skupina biomedicínských společností se zaměřením na výzkum, vývoj a prodej zdravotnických prostředků. 

MEDICEM Institute   je výzkumným a vývojovým centrem společnosti MEDICEM, které spojuje své vlastní zaměstnance a širokou síť spolupracujících partnerů s cílem vytvářet inovativních výrobky, materiály a technologie.

MEDICEM Technology   je výrobním pilířem společnosti MEDICEM, který úzce spolupracuje s MEDICEM Institute v konečných fázích vývoje nových produktů. 

Za mezinárodní obchodní činnosti je odpovědná společnost  MEDICEM International . MEDICEM International také úzce spolupracuje s MEDICEM Institute s cílem identifikovat příležitosti na nové výrobky technologie. MEDICEM Group , holdingová společnost, poskytuje strategické řízení, zastřešuje všechny společnosti ve skupině, zajišťuje obchodní plánování a provádí akvizice v souladu s misí a vizí MEDICEM. Poskytuje společnostem ve skupině finanční služby, řízení lidských zdrojů a řízení vztahů s veřejností a investory.