EN help

O MEDICEM

MEDICEM je biomedicínskou společností se zaměřením na výzkum, vývoj a prodej zdravotnických prostředků na bázi unikátních hydrogelů se specifickými vlastnostmi.