EN help

O MEDICEM

MEDICEM je integrovaná skupina biomedicínských společností se zaměřením na výzkum, vývoj a prodej zdravotnických prostředků. 

MEDICEM Institute se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu zdravotnických prostředků v oftalmologii a oční chirurgii.

MEDICEM Technology se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou zdravotnických prostředků v oblastech gynekologie, porodnictví a hojení tkání.  

MEDICEM Group, holdingová společnost, poskytuje strategické řízení, zastřešuje všechny společnosti ve skupině, zajišťuje obchodní plánování a provádí akvizice v souladu s misí a vizí MEDICEM. Poskytuje společnostem ve skupině finanční služby, řízení lidských zdrojů a řízení vztahů s veřejností a investory.